Błotnia leśna
(Nyssa sylvatica) - zdjęcia drzewa

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - liście jesienią

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - liście jesienią

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - liście jesienią

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - liście jesienią

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - liście jesienią


Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - gałązka jesienią

Błotnia leśna - liście

Błotnia leśna - gałązka jesienią

Błotnia leśna - owoc

Błotnia leśna - owoc

Błotnia leśna - owoc

Błotnia leśna - gałązka z owocem


- Drzewa Polski  -  Błotnia i jej cechy -