Strączyn żółty
(Cladrastis lutea) - zdjęcia drzewa

Strączyn żółty - liście jesienią

Strączyn żółty - liście jesienią

Strączyn żółty - liście jesienią

Strączyn żółty - liście jesienią

Strączyn żółty - liście jesienią

Strączyn żółty - liście jesienią


- Drzewa Polski  -  Strączyn: cechy drzewa -