Jarzębina (Sorbus aucuparia) - zdjęcia drzewa

Jarzębina - p±k

Jarzębina - p±ki kwiatowe


Jarzębina - kwiat

Jarzębina - zawi±zki owoców

Jarzębina - wiosenny li¶ć

Jarzębina - owoce zielone

Jarzębina - owoce niedojrzałe


Jarzębina - owoce

Jarzębina - li¶ć


- Drzewa Polski  -  Jarz±b i jego cechy -