Surmia bignoniowata gałązka wiosną

Surmia bignoniowata

gałązka wiosną

Surmia bignoniowata gałązka wiosnaą

Surmia bignoniowata

gałązka wiosnaą

Surmia bignoniowata pąk kwiatowy

Surmia bignoniowata

pąk kwiatowy

Surmia bignoniowata pąk kwiatowy

Surmia bignoniowata

pąk kwiatowy

Surmia bignoniowata pierwsze liście

Surmia bignoniowata

pierwsze liście

Surmia bignoniowata gałązka latem

Surmia bignoniowata

gałązka latem

Surmia bignoniowata gałązka latem

Surmia bignoniowata

gałązka latem

Surmia bignoniowata kora

Surmia bignoniowata

kora

Surmia bignoniowata kwiatostan

Surmia bignoniowata

kwiatostan

Surmia bignoniowata kwiaty

Surmia bignoniowata

kwiaty

Surmia bignoniowata kwitnienie

Surmia bignoniowata

kwitnienie

Surmia bignoniowata kwiat w zbliżeniu

Surmia bignoniowata

kwiat w zbliżeniu

Surmia bignoniowata kwiat w zblizeniu

Surmia bignoniowata

kwiat w zblizeniu

Surmia bignoniowata pokrój latem

Surmia bignoniowata

pokrój latem

Surmia bignoniowata liść

Surmia bignoniowata

liść

Surmia bignoniowata owoce

Surmia bignoniowata

owoce

Surmia bignoniowata owoce

Surmia bignoniowata

owoce

Surmia bignoniowata owocowanie

Surmia bignoniowata

owocowanie

Surmia bignoniowata pokrój jesienią

Surmia bignoniowata

pokrój jesienią

Surmia bignoniowata gałązka jesienią

Surmia bignoniowata

gałązka jesienią

Surmia bignoniowata gałązka jesienią

Surmia bignoniowata

gałązka jesienią

Surmia bignoniowata lić jesienią

Surmia bignoniowata

lić jesienią

Surmia bignoniowata licie jesienią

Surmia bignoniowata

licie jesienią

Surmia bignoniowata owoce jesienią

Surmia bignoniowata

owoce jesienią

Surmia bignoniowata owoce zimą

Surmia bignoniowata

owoce zimą

Surmia bignoniowata nasiona

Surmia bignoniowata

nasiona