Arboretum w Powsinie

Rok założenia: 1974.


Lokalizacja: Pd. Wsch. część Warszawy (przy ulicy Prawdziwka) przy drodze na Konstancin.


Powierzchnia: 6 ha.

Arboretum w Powsinie położone jest w Warszawie na terenie dzielnicy Ursynów. Mieści się ono w Ogrodzie Botanicznym Polskiej Akademii Nauk. Rośnie tam ok. 1900 gatunków i odmian roślin z wielu stref klimatycznych.

W pierwszej zrealizowanej części arboretum ogrodu znalazły się głównie gatunki drzew i krzewów iglastych, a także roślin wrzosowatych i magnoliowatych.

Drzewa i krzewy iglaste, dobrane zostały pod kątem ich wzrostu. Do ciekawych roślin nagozalążkowych występujących w arboretum zaliczyć należy duże populacje metasekwoji chińskiej oraz miłorzębu dwuklapowego (chińskiego). Gatunki iglaste odznaczające się powolnym lub karłowym wzrostem posadzone zostały w arboretum na wijącym się wśród trawników w środkowej części tej ekspozycji. Są to odmiany i gatunki cisów, jałowca płożącego, żywotników, świerka kłującego i cyprysików. Uwagę zwracają także specjalnie wyselekcjonowane karłowe formy kosodrzewiny. Tło tej części arboretum stanowią wysokie gatunki iglaste, w tym drzewa jodły kalifornijskiej i koreańskiej, świerku pospolitego i serbskiego oraz sosny czarnej i modrzewia eurojapońskiego.

Drugą cześć kolekcji arboretum stanowią rośliny drzewiaste należące do rodziny wrzosowatych (Ericaceae). Są to głównie gatunki i odmiany różaneczników zimozielonych i azalii oraz wrzosy i wrzośce.

Dużą atrakcją arboretum jest kolekcja gatunków i odmian magnolii.

Bardzo ciekawym okazem w arboretum ogrodu jest endemiczny gatunek amerykański Franklinia alatamaha zwany drzewem Franklina. Gatunek ten znaleziono w naturze ponad 200 lat temu w stanie Georgia tylko na jednym stanowisku, które wkrótce zostało zniszczone. W powsińskim ogrodzie krzew ten szczególnie pięknie wygląda późną jesienią, gdyż wtedy rozwijają się duże białe kwiaty na tle czerwono przebarwionych liści.

Źródło: http://ogrod-powsin.pl/ i zbiory własne autora.

Arboretum w Powsinie

Mapa Arboretum w Powsinie


Arboretum w Powsinie

Budynek Arboretum w Powsinie


Arboretum w Powsinie

Widok uliczki Arboretum w Powsinie


- Drzewa Polski - Atlas drzew -