Definicja drzewa

Drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach) tworzących koronę. Drzewa występują wśród roślin: 

 • nagozalążkowych (drzewa iglaste). W obecnych systemach w obrębie nagozalążkowych wyróżnia się dwie podgromady:
  • nagozalążkowe drobnolistne
  • nagozalążkowe wielkolistne, a w obrębie tych podgromad siedem klas: 
   • trzy klasy wymarłe: paprocie nasienne, bennetyty, kordaity, oraz 
   • 4 klasy roślin współcześnie żyjących: sagowce i gniotowe, zaliczane do nagozalążkowych wielkolistnych oraz miłorzębowe  i szpilkowe zaliczane do nagozalążkowych drobnolistnych.
 • okrytozalążkowych dwuliściennych (drzewa liściaste)
  • dwuliścienne
  • jednoliścienne

W tym Atlasie drzew zamieszczone zostały zdjęcia i opisy roślin odpowiadających powyższej definicji. Ale również wszystkich pozostałych roślin o pojedynczym pniu i wysokości minimun dwóch, trzech metrów. Oddzielenie bowiem drzew od krzewów w aspekcie stricte definicyjnym jest w terenie bardzo trudne, a sam rozwój tych roślin zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od warunków mikroklimatycznych i glebowych. Często spotykam rośliny, nazywane przez jednych autorów krzewami, wyższe niż drzewa opisane przez innych. Ja staram się nie przykładać do tego aspektu aż tak wielkiej wagi. Inny jest cel tego serwisu internetowego. Chodzi tu głównie o umożliwienie rozpoznania tych roślin w terenie.

Dławisz okrągłolistny
Dławisz okrągłolistny jako drzewko

Mam nadzieję, że katalog nie zawiera błędów, ale gdyby takowe się znalazły to proszę o wszelkie informacje i sugestie. Dokładam wszelkich starań, aby zdjęcia i informacje były jak najbardziej poprawne.


- Drzewa Polski - Atlas drzew -