Arboretum Rogów

Rok założenia: 1925.

Lokalizacja: Centrum Polski, 30 km od Łodzi, 2 km w bok od trasy Łódź - Rawa Mazowiecka.

Powierzchnia: 53,76 ha.


Arboretum w Rogowie składa się z trzech części: kolekcji dendrologicznych, alpinarium i leśnych powierzchni doświadczalnych.

Arboretum w Rogowie - brama wejściowa
Arboretum w Rogowie - brama wejściowa

Arboretum w Rogowie - wejście z początku wieku
Arboretum w Rogowie - brama wejściowa w poprzednim wieku

Kolekcje drzew i krzewów obejmują około 2400 gatunków i odmian, a specjalnością tych zbiorów są klony oraz drzewa i krzewy pochodzące z Chin. Alpinarium, założone w latach 1952-59, obejmuje ogród skalny z roślinnością pochodzącą z gór z różnych części świata, ogród krajowych roślin chronionych (ok. 100 gatunków), zagrożonych i rzadkich oraz zbiorniki i cieki wodne z roślinnością siedlisk wilgotnych. Leśne powierzchnie doświadczalne są to niewielkie drzewostany założone z gatunków drzew obcego pochodzenia, zakładane dla zbadania przydatności w gospodarce leśnej. W tym dziale arboretum znajduje się obecnie 150 kwater z 75 gatunkami drzew (w tym 55 gatunków iglastych). Poza pracami naukowymi arboretum prowadzi szeroką działalność edukacyjną i popularyzatorską.

Arboretum w Rogowie - głaz z tablicą pamięci Henryka Edera
Arboretum w Rogowie - głaz z tablicą pamięci Henryka Edera

Obecnie kolekcje dendrologiczne arboretum SGGW są jednymi z największych i najcenniejszych w Polsce. Duża powierzchnia ogrodu pozwala na uprawę większości taksonów w wielu powtórzeniach i w dużej liczbie egzemplarzy pochodzących z różnych stanowisk naturalnego występowania i różnych ogrodów. Daje to unikalne możliwości obserwacji i badań całych populacji roślin, a nie pojedynczych egzemplarzy, jak ma to miejsce w większości innych ogrodów botanicznych i arboretów. Umożliwia to również lepsze zawiązywanie nasion. Poszczególne gatunki sadzi się często w kilku powtórzeniach, w różnych warunkach oświetlenia i glebowych dla zaobserwowania różnych reakcji roślin na różne czynniki siedliskowe.

Arboretum w Rogowie - biuro
Arboretum w Rogowie - biuro

Kolekcje znajdują się na terenie leśnym, na żyznych i kwaśnych glebach płowych, wśród osłaniających je wysokich sosen, dębów, grabów itp. Warunki te determinują dobór gatunkowy kolekcji roślinnych. W kolekcji przeważają gatunki leśne, cienioznośne i kwasolubne. Mniej licznie reprezentowane są rośliny kserotermiczne, światłożądne i o odmiennych preferencjach glebowych. Kolekcje sadzone są w układzie ekologicznym, tzn. według ich wymagań w stosunku do nasłonecznienia, osłony przed wiatrami, wilgotności, typu gleby itp. Nie ma podziału kolekcji na poszczególne działy geograficzne, systematyczne, morfologiczne itp.

Arboretum w Rogowie - mapa
Arboretum w Rogowie - mapa

W ramach kolekcji roślin drzewiastych arboretum w Rogowie specjalizuje się szczególnie w kilku grupach roślin: drzewa i krzewy iglaste - taksony botaniczne, rodzaj Acer L. - klon, dendroflora Chin rodzaj Stewartia L. - stewarcja, rodzina Araliaceae, a w szczególności rodzaj Eleutherococcus Maxim. - kolcosił, rodzaj Sorbus L. - jarząb.

Arboretum w Rogowie - jesienne przebarwienia
Arboretum w Rogowie - jesienne przebarwienia

Arboretum jest bardzo często odwiedzane, w weekany bywa naprawdę tłoczno, szczególnie w czasie majowego kwitnienia magnolii i jesiennych przebarwień drzew. Arboretum jest dobrze oznakowane, zarówno od głównej drogi, jak i od stacji kolejowej prowadzą do niego specjalne znaki.

Arboretum w Rogowie - widok na staw
Arboretum w Rogowie - widok na staw
Źródło: strona www arboretum i zbiory własne autora.

- Drzewa Polski - Arboreta - Atlas drzew -