Arboretum Syców

Rok założenia: 1995.

Lokalizacja: 60 km na północny-wschód od Wrocławia przy głównej trasie nr 8.

Powierzchnia: 85 ha.


Arboretum Leśne im. Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców położone jest na terenie Wzgórz Trzebnickich. Jest to jeden z największych w Polsce ogrodów botanicznych. Można tu podziwiać kolekcję roślin wysokogórskich, roślin wodnych i chronionych oraz szkółkę drzew leśnych i roślin obcego pochodzenia. Cały obszar ma powierzchnię 650 hektarów, tylko część jest udostępniona dla zwiedzających. Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka powstało na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w prawdziwy kompleks kultury leśnej z oazami wyciszenia i spokoju.

Arboretum w Sycowie - brama wejściowa
Arboretum w Sycowie - brama wejściowa

Do głównych zadań arboretum należy między innymi:

  • gromadzenie, utrzymanie, rozwój i ocena udokumentowanych i oznaczonych kolekcji polskich drzew doborowych,
  • zakładanie oraz prowadzenie plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych różnych gatunków drzew,
  • uprawa drzewostanowa obcych gatunków drzew na udokumentowanych powierzchniach doświadczalnych do oceny przydatności dla gospodarki leśnej,
  • aklimatyzacja nowych gatunków i odmian drzew i krzewów,
  • ochrona prawnie chronionych, ginących i zagrożonych gatunków roślin,
  • prowadzenie wymiany nasion, zrazów i roślin z ogrodami botanicznymi, arboretami i innymi instytucjami naukowo - badawczymi,
  • produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów ozdobnych na potrzeby własne i zewnątrz.

Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna
Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna

W arboretum można podziwić 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym cenne kolekcje 50 sosen (jedna z największych w Polsce), 150 odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisa, 50 jałowców, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów, traw ozdobnych, magnolii, dereni, funkii, piwonii, liliowców, kosaćców, roślin wodnych, osobliwości roślinnych, zagajnik brzóz białowieskich. Stanowią one materiał mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Rośliny wyglądają tak, jakby żyły w swoim naturalnym środowisku na wysokiej łące wśród wysokiego starodrzewu.

Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna
Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna

Jedną a atrakcji w arboretum jest alpiniarium, w którym urządzono prawdziwie górską przestrzeń, wraz z górskim potokiem i małym wodospadem. Podziwiać możemy liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. zielona szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych. Arboretum bierze udział w ogólnopolskim programie zachowania zasobów genowych drzew leśnych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników.

Arboretum w Sycowie - widok na staw
Arboretum w Sycowie - widok na staw

W kasie arboretum można nabyć mapę z trasami, kolekcjami i atrakcjami. Bardzo przydatna za względu na duży obszar do zwiedzania w którym poprostu można się zgubić. Proponowane są trzy trasy zwiedzania: czerwona 2,8 km, niebieska 1,2 km oraz czarna 1,5 km. Czerwona i niebieska trasa wychodzą spod kas. Czarna stanowi przedłużenie czerwonej trasy i zakręca pętlą wokół dużego stawu. Trasy w terenie są oznaczone słupkami z namalowanymi paskami odpowiadającymi kolorom szlaków.

Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna
Arboretum w Sycowie - tablica informacyjna

Odwiedziłem to arboretum w 2010 roku jeszcze w fazie początkowego rozwoju. Zapewne od tego czasu wiele się zmieniło. Pamiętam, że wiele drzew było nieoznaczoych, brakowało tablicek, panował delikatny nieład. Pamiętać jednak należy, że jest to arboretum leśne i najważniejsze jest zachowanie naturalizmu takich miejsc. Arboretum było dobrze oznaczone. Na miejscu parking.

Źródło: https://www.facebook.com/arboretumsycow/ oraz https://www.sycow.pl/czas-wolny/arboretum-lesne- i zbiory własne.

- Drzewa Polski - Arboreta - Atlas drzew -