Arboretum Syców

Rok założenia: 1993.


Lokalizacja: Tak naprawdę arboretum znajduje się w miejscowości Stradomia. Czyli 5 km na południowy-zachód od Sycowa i ok. 50 km od Wrocławia.


Powierzchnia: 150 ha.

Arboretum w Sycowie położone jest ok. 50 km od Wrocławia przy trasie nr 8 w stronę Sycowa. Do arboretum od Wrocławia dojeżdżamy odbijając z trasy numer 8 w prawo (nie dojeżdżając do Sycowa) za miejscowością Stradomia. Zjazd jest oznakowany. Wąską asfaltową dróżką jedziemy ok. 4km przez las i dojeżdżamy do parkingu przy arboretum.

Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka powstało w 1993 roku na bazie szkółki leśnej, by z czasem przekształcić się w kompleks kultury leśnej. Możemy w nim zobaczyć park różaneczników, jedną z największych kolekcji sosen w Polsce, ogród skalny oraz liczne stawy z towarzyszącymi im mostkami i kładkami. Ponadto znajduje się tu również tzw. Zielona Szkoła, będąca punktem organizacyjnym i ekspozycyjnym sezonowych wystaw zbiorów przyrodniczych np. owadów lub roślin oraz ekspozycji fotograficznych. Szkoła prowadzi lekcje przyrody, konferencje i spotkania przyrodników.

Arboretum ma powierzchnię około 150 ha i składa się z następujących części: alpinarium (ogrodu roślin wysokogórskich), kolekcji dendrologicznej (1 158 gatunków i odmian), kolekcji roślin wodnych i chronionych (ponad 100 gatunków), szkółki drzew leśnych i obcego pochodzenia (roczna produkcja materiału szkółkarskiego taksonów drzew i krzewów to 200 000 sadzonek), kompleksu pięciu stawów, leśnej ścieżki edukacyjnej i automatycznej stacji meteorologicznej. Typem porastającego lasu jest bór mieszany świeży, złożony z sosny, dębu i brzozy z miejscową domieszką świerka, olchy, osiki i czeremchy. Unikatowa dendroflora liczy około 1700 polskich drzew doborowych z udokumentowanym pochodzeniem i 1200 taksonów drzew i krzewów pochodzących z różnych regionów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Dotychczas w arboretum założono plantację nasienną sosny czarnej, olchy czarnej i modrzewia europejskiego. Odtworzono zbiorniki wodne oraz dokonano nasadzeń rododendronów pod okapem drzewostanu sosnowego. W 1997 roku założono alpinarium.

Oprócz produkcji materiału na potrzeby selekcji leśnej, w arboretum zgromadzono ok. 1800 gatunków i odmian drzew, krzewów i krzewinek, w tym 150 gatunków i odmian rododendronów, 80 azalii, 60 świerków, 50 pierisa, 50 jałowców, 50 sosen, 30 żarnowców, 20 jodeł, 20 brzóz, 35 buków, 15 olsz, 10 dębów i wiele innych. Stanowią one materiał mateczny do ewentualnej produkcji sadzonek. Zgromadzona kolekcja pochodzi z wymiany z innymi placówkami z kraju i zagranicy.

Arboretum w Sycowie moim zdaniem wymaga jeszcze dużego nakładu prac. Okazy drzewne są słabo lub w ogóle nieoznakowane. Brakuje ścieżek dydaktycznych. Zwiedający czuje się delikatnie zagubiony krocząc w tak olbrzymim kompleksie. Wiele drzew natomiast wygląda na przyschnięte bądź chore. Na słowa pochwały zasługuje zato piękne alpinarium.

Źródło: www.sycow.pl/pl/3962/0/Arboretum_lesne.html i zbiory własne autora.

Arboretum Syców - mapka dojazdowa

Arboretum Syców - Dojazd do arboretum


Arboretum Syców - tablica informacyjna

Arboretum Syców - Tablica informacyjna


Arboretum Syców - wejście

Arboretum Syców - Wejście


Arboretum Syców - zadania programowe

Arboretum Syców - Zadania programowe


Arboretum Syców - staw

Arboretum Syców - Staw


Arboretum Syców - alpinarium

Arboretum Syców - Alpinarium


- Drzewa Polski - Atlas drzew -