Cis - rodzina cisowate

Gatunki cisu: znanych jest 8 gatunków, w tym w Polsce najbardziej popularny jest cis pospolity (Taxus baccata), oraz sporadycznie cis pośredni (Taxus × media) i cis japoński (Taxus × cuspidata).


Cis pospolity (Taxus baccata) Gatunek rodzimy

Cechy drzewa: Cis pospolity wiosenne przyrostyCis pospolity kwiatostanyCis pospolity to drzewo do 15 metrów wysokości. Rośnie bardzo wolno, a w Polsce z powodu ostrych warunków klimatycznych spotykany często w formie krzewu. Pączki drobne, kuliste, przylegające do pędu, okryte kilkoma łuskami.
Liście. Igły zwężone w ostry wierzchołek, ciemnozielone do 3 cm długości i 2 mm szerokości. Igły ułożone płasko w 2 szeregach.
Nasiona. Cis nie wydaje owoców. Posiada brunatne nasiona otoczone czerwoną osnówką kształtem przypominające beczkę lub dzwonek.

Pochodzenie: Europa, Zachodnia Azja i Północna Afryka.

Rozmaitości: Cis pospolity koraCis pospolity igły Cis pospolity to gatunek pod ochroną. Jego cenne drewno wykorzystywane jest do produkcji mebli, kusz, łuków. Cis lubi gleby żyzne i wilgotne. We wszystkich częściach rośliny, oprócz czerwonej osnówki, znajdują się duże ilości trujących związków, przede wszystkim taksyny. Uwaga na dzieci - nie pozwalamy im zrywać jagód.

Drzewa podobne: Cis pospolity igłyCis pospolity gałązka Wszystkie cisy są do siebie bardzo podobne.

Lokalizacja zdjęć: Cis pospolity gałązkaCis pospolity jagody Żyrardów, Plac Jana Pawła II, skwery i parki, arboretum w Rogowie.


- Zdjęcia cisu pospolitego -
- Drzewa Polski - Atlas drzew -