Cis - rodzina cisowate

Gatunki cisa: znanych jest 8 gatunków, w tym w Polsce tylko jeden gatunek cis pospolity.


Cis pospolity (Taxus baccata) Gatunek rodzimy

Cis pospolity igłyCis pospolity wiosną
Cis pospolity rozwój igieł
Cis pospolity igły
Cis pospolity kwiatostan
Cis pospolity kwiatostan


Cis pospolity owoc
Cis pospolity kwiatostan
Cis pospolity zielona osnówka
Cis pospolity czerwona osnówka
Cis pospolity gałązka


Cis pospolity

Cis pospolity

Cis pospolity kora

Cis pospolity kora

Cechy: Cis pospolity to drzewo do 15 metrów wysokości. Rośnie bardzo wolno a w Polsce z powodu ostrych warunków klimatycznych spotykane często w formie krzewu. Pączki drobne, kuliste, przylegające do pędu, okryte kilkoma łuskami. Igły zwężone w ostry wierzchołek, ciemnozielone do 3 cm długości i 2 mm szerokości. Igły ułożone płasko w 2 szeregach. Brunatne nasiona otoczone czerwoną osnówką kształtem przypominające beczkę lub dzwonek.

Rozmaitości: Cis pospolity to gatunek pod ochroną. Jego cenne drewno wykorzystywane jest do produkcji mebli, kusz, łuków. Cis lubi gleby żyzne i wilgotne. We wszystkich częściach rośliny, oprócz czerwonej osnówki, znajdują się duże ilości trujących związków, przede wszystkim taksyny.

Lokalizacja: Żyrardów, Plac Jana Pawła II.

Pochodzenie: Europa, Zachodnia Azja i Północna Afryka.

- Zdjęcia cisu pospolitego -- Drzewa Polski - Atlas drzew -