Ośnieża - rodzina styrakowate

Gatunki ośnieży: Znanych jest 5 gatunków, w tym 3 rzadko spotykane w Polsce: ośnieża czteroskrzydła, ośnieża karolińska i ośnieża drzewiasta. Chociaż wielu ekspertów uznaje tylko 4 gatunki ośnieży. Dwie pozostałe ośnieże (nierosnące w Polsce) to ośnieża dwuskrzydła (Halesia diptera) oraz ośnieża McGregora (Halesia macgregorii).


Ośnieża czteroskrzydła (Halesia tetraptera)

Cechy drzewa: Ośnieża czteroskrzydła kwiatyOśnieża czteroskrzydła liście Ośnieża czteroskrzydła to niskie drzewo do 6 metrów wysokości. Pień ośnieży jest poprzecinany szczelinami i zabarwiony na różne odcienie szarości, brązu i czerni. Liście długości 5-10 cm podłużne, jajowato-eliptyczne, z wierzchu gładkie od spodu jaśniejsze i pokryte drobnymi włoskami. Jesienią żółkną i bardzo wcześnie opadają. Kwiaty ośnieży należą do najbardziej urokliwych,  są to białe lub różowawe dzwoneczki zwisające z długich szypułek, po 2-5 na jednej. Przypominają duże konwalie. Rozwijają się równocześnie z rozwojem liści na przełomie kwietnia i maja. Owoce to czteroskrzydłe torebki nasienne do 3,5 cm długości. Dojrzewają w październiku, utrzymują się przez 2-3 lata, a opadają w trakcie zimy.

Pochodzenie: Wschodnia część Ameryki Północnej.

Rozmaitości: Ośnieża czteroskrzydła owoceOśnieża czteroskrzydła zeszłoroczne owoce Ośnieża czteroskrzydła wytrzymała jest na nasze mrozy. Przy przesadzaniu trzeba uważać na korzenie boczne sięgające głęboko i rozrastające się szeroko. Ośnieża ta nie toleruje suszy ani miejsc bardzo podmokłych, zasolenia i zbitej gleby, wymaga gleb żyznych i próchniczych koniecznie o odczynie kwaśnym. Teoretycznie wymaga pełnego nasłonecznienia, lecz w miarę dobrze znosi także częściowe zacienienie. Pod drzewami późną wiosną można spotkać dywany opadłych kwiatów - przypominają one nieco warstwę świeżego śniegu - taka jest geneza nazwy tego drzewa - ośnieża.

Drzewa podobne: Kwiaty czynią ośnieże wyjątkowymi i łatwymi do identyfikacji drzewami; jednak rozróżnienie poszczególnych gatunków ośnieży jest trudne.

Lokalizacja zdjęć: Arboretum w Rogowie.


- -
Ośnieża karolińska, ośnieża drobnokwiatowa (Halesia carolina, Halesia parviflora)

Cechy drzewa: Ośnieża karolińska kwiatyOśnieża karolińska liść Ośnieża karolińska to niskie drzewo do 6 metrów wysokości. Tworzy czasami wielopniowe drzewa, bądź rośnie tylko krzaczasto. Pień o dość głęboko, podłużnie bruzdowanej korowinie, często pokrzywiony. Korona nieregularna, rozłożysta.
Kwiaty. Kwiaty dzwonkowate, zwieszające się kwiaty, zebrane po 2 do 5 w pęczkach. Mają do 1,5 cm długości, zakwitają niemal jednocześnie wczesną wiosną, przed rozwojem liści, i potem wszystkie naraz opadają.
Liście. Liście średniej wieljości, eliptyczne, drobno piłkowane o długości do 10 cm. Umieszczone skrętolegle.
Owoce. Owocem jest twardy, zdrewniały, podłużny pestkowiec zaopatrzony w 4 skrzydełka. Owoce małe, wąskie, o skrzydełkach zwężających się ku szypułce. Początkowo zielonkawe, następnie brązowieją. Owoc wisi na gałązkach do wiosny.

Pochodzenie: Płd.-wsch. części Stanów Zjednoczonych.

Rozmaitości: Ośnieża karolińska owoceOśnieża karolińska zeszłoroczne owoce Okazy o pokroju i owocach zbliżonych do ośnieży karoińskiej wyrastają czasami w spore drzewa o wymiarach przekraczających znacznie wymiary podawane w katalogach przypominając ośnieżę drzewiastą. Część dendrologów amerykańskich wyróżnia jeszcze ośnieżę drobnokwiatową (Halesia parviflora) rosnącą w południowej części USA. Jej zasięg pokrywa się jednak z zasięgiem ośnieży karolińskiej i właśnie do ośnieży karolińskiej taksonomiczne jest obecnie włączona ośnieża drobnokwiatowa.

Drzewa podobne: Rozróżnienie poszczególnych gatunków jest trudne.

Lokalizacja zdjęć: Arboretum w Powsinie i Rogowie.


- -
Ośnieża drzewiasta, górska (Halesia monticola)

Cechy drzewa: Ośnieża drzewiasta kwiatyOśnieża drzewiasta liść Ośnieża drzewiasta jest większą wersją ośnieży czteroskrzydłej. Osiąga wysokość do 25 metrów. Ma nieznacznie większe liście i kwiaty. Owoce też większe o skrzydłach falisto powyginanych.

Pochodzenie: Pn. Wsch. Ameryka Północna.

Rozmaitości: Ośnieża drzewiasta owoceOśnieża drzewiasta zeszłoroczne owoce Wytrzymała na nasze mrozy. Ze względu na osiągane rozmiary nie nadaje się do małych ogrodów.

Drzewa podobne: Rozróżnienie poszczególnych gatunków jest dla amatora trudne. U ośnieży drzewiastej liście, kwiaty i owoce są większe niż u ośnieży karolińskiej. Różnica jest wyraźna w przypadku owoców. Ośnieża karolińska ma krótsze, a skrzydełka węższe i zwężające się ku szypułce. Ośnieża górskia ma szersze, zaokrąglone i 2 razy dłuższe.

Lokalizacja zdjęć: Arboretum w Rogowie.


- -
- Drzewa Polski - Atlas drzew -